Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Wanneer je donateur wordt, steun je het werk van Stichting La Paloma. De Stichting verdeelt de inkomsten over vaste lasten, voer, dierenartsen kosten, en diverse projecten

Wanneer je jezelf registreert of doneert bij Stichting La Paloma en/of een petitie ondertekent van Stichting La Paloma ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van de Stichting, de Stichting zal je een nieuwsbrief sturen en je op de hoogte houden van de activiteiten. Je kan je ten alle tijden voor deze nieuwsbrief uitschrijven middels een uitschrijflink in de nieuwsbrief.

Privacy policy
Stichting La Paloma legt gegevens vast (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres) ter uitvoering van het donateurschap of verwerking van een gift. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om jou te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. Als je op deze informatie geen prijs stelt kunt u dit automatisch uitschrijven via een link

Alle door jou verstrekte informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Stichting La Paloma zal je gegevens nooit aan derden verstrekken.

6. TERUGBETALINGSBELEID
Giften and donaties komen niet in aanmerking voor restitutie.

Zowel Niet aftrekbaar donaties en giften als aftrekbare donaties en giften zijn niet terugbetaalbaar.

De Stichting kan NIET aansprakelijk worden gesteld voor terugbetalingen of het ontbreken daarvan.

7. VERDERE SERVICEOVEREENKOMSTEN
Tenzij expliciet anders vermeld, zijn alle nieuwe functies die de Service aanvullen of verbeteren, onderworpen aan de Voorwaarden. U begrijpt en stemt ermee in dat het Bedrijf geen verantwoordelijkheid op zich neemt voor de tijdigheid, verwijdering, verkeerde levering of het niet opslaan van communicatie- of personalisatie-instellingen.

 

Reacties zijn gesloten.