Beleidsplan

Beleidsplan Stichting La Paloma

Inleiding: Ons beleidsplan is tot stand gekomen door onze bestuurleden en wij verwachten dat dit beleidsplan de komende 3 jaar kunnen volgen. Onze ingangsdatum is 29-05-2019. Voor 29-05-2022 wordt een nieuw of herzien beleidsplan gepubliceerd en ondertekend door alle bestuursleden.

Onze Missie: Het doel van de stichting is het zich inzetten voor een wettelijke en sociale verandering in de manier waarop dieren worden gezien en behandeld ,Bewuste dieren hoeven niet als rechtpersoon moeten kunnen optreden om op het recht op leven, recht op vrijheijd en welzijn te genieten. De huidige wetgeving erkend niet menselije dieren als “bewuste dieren” maar tegelijkertijd het berooft hen van de rechten die het erkent in het menselijke dier recht op leven, vrijheid, en welzijn, dat wetgeving vinden we hipocriet en tegenstrijdig met de natuur van alle dieren.

Onze Visie: We bevorderen bewustzijn over veganisme als alternatief van de consumptie van dieren om ons vissie waar te maken.  Ieder dier heeft recht op een goed bestaan. Als dit om welke omstandigheid dan niet meer gegeven kan worden, mag het dier niet aan zijn lot worden overgelaten of geëuthanaseerd. Het dier heeft er immers niet om gevraagd.

Onze Ambitie: De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de oprichting van een veganistisch, tegen euthanasie van dieren, multi-species dierenasiel voor permanent verblijft van mishandelde, verwaarloosde en/of zwerfdieren. Wij willen dieren die onder slechte omstandigheden leven een veilige plek bieden een plek waar ze nooit als een product of bezit worden gezien.. Het is de bedoeling dat wij de komende drie jaar onze opvang gaan oprichten op een eigen perceel met behulp van onze donateurs. Wij willen dit gaan bereiken door actief donateurs te werven via onze website, via flyers, beursbezoeken, evenementen, lokale winkeliers en dierenartsen. Daarnaast gaan wij bedrijven benaderen om te vragen of ze ons willen sponsoren en daarmee dierenrechten steunen. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden en we gaan zeker een weg hierin vinden.

Onze sterkte-en zwakte analyse: Wij hebben ervaring opgedaan in de praktijk, we zijn goed in organiseren en geven niet op. Om je voor je dieren in te moeten zetten is geen keus, dat zie je als je morele plicht of niet. Wij verwachten hetzelfde van de mensen die ons komen ondersteunen op locatie. Aan de anderre kan zien we dat we niet de enige zijn zich inzetten voor dierenrechten, dat er veel kleine organisaties schreeuwen om hulp. Door uit onze comfortzone te stappen durven wij het aan om grenzen te verleggen en out of the box te denken om zo onze dieren en bijbehorende activiteiten te promoten tegen alle onwil.

Ons Stappenplan: Wij beginnen bij nul, en vandaar uit werken wij naar de 100%. Wij starten met het bouwen van opvang mogelijkheden, allereerst voor onze (definitieve) huisgenooten. Wij creëren een leefomgeving zoals het er ook uitziet in een droomsituatie. Een huiskamer waar ieder zijn eigen plekje krijgt met daarnaast hun eigen persoonlijke verblijf waar ze zich ten alle tijden kunnen terugtrekken. Daarnaast starten we met de bouw van de opvang plaatsen voor de dag – en vakantie opvang. Hier komen tenslotte ook de inkomsten uit om onze huisgenooten te kunnen onderhouden. Ook het buitenterrein is belangrijk. Vervolgens gaan we actief vrijwilligers werven, mensen met overtuiging die zich zonder eigenbelang willen inzetten voor onze dieren. En zo gaat de bus rijden, zullen we ongetwijfeld af en toe wat moeten bijschakelen, maar zolang we vooruit gaan zijn wij dik tevreden. Ons stappenplan hoeft niet genomen te worden met 7 mijls laarzen, maar babystapen zijn ook goed, zolang we maar gemotiveerd vooruit gaan.

Overzicht: Alle informatie over ons bestuur, het financiële inzicht en de voortgang van de Stichting zal op onze website worden geplaatst. De enige goedkeuring die voor ons als Stichting telt is dat van mensen die dieren niet als een product of bezit zien.

Den Haag, 16 October 2019 namens het bestuur van Stichting La Paloma

Julio Flores, voorzitter

 

Reacties zijn gesloten.