Contact

KvK-nummer 74976192

Rechtspersoon

RSIN: 855718468

Rechtsvorm: Stichting

Statutaire naam: Stichting Fundación Refugio La Paloma

Statutaire zetel: Gemeente Den Haag

Eerste inschrijving handelsregister: 29-05-2019

Datum akte van oprichting: 29-05-2019

Web: stichtinglapaloma.nl

Activiteiten: SBI-code: 94997 – Overige belangenbehartiging

Doelstelling: Dierenrechten verder te ontwikkelen, dieren redden, voorlichting geven over veganisme, te verdedigen/vertegenwoordigen alsmede belangenbehartiging

Activiteiten: SBI-code: 94997 – Overige belangenbehartiging

Doelstelling: De belangen van veganisten en dieren, verder te ontwikkelen, te verdedigen/vertegenwoordigen alsmede belangenbehartiging

Bank Gegevens:

Op naam van: Stichting Fundación Refugio La Paloma
IBAN: NL34INGB0006107304
Swift/BIC: INGBNL2A

BESTUUR
Oprichter (Julio Flores)
Aals vluchteling in Nederland aangekomen, initiatiefnemer, het persoon achter Stichting La Paloma  en operationeel uitvoerder.

Stichting La Paloma KRIJGT EN WIL GEEN SUBSIDIE, ONAFHANKELIJK BOVEN ALLES!

Belangrijk om te weten is dat Stichting La Paloma volledig onafhankelijk is, geen subsidie ontvangt, geen salarissen betaald, geen kantoor heeft en zelf zorgt voor de noodzakelijke maar zeer beperkte financiering van de eigen organisatie. Het grootste deel van de donaties en giften gaat daarom ook direct terug naar behoeften van de Stichting en de dieren, en ondersteuning van andere waardevolle projecten en crowdfunding zoals onze eigen perceel te aanschafen om ons permanent dierenasiel op eigen terrein te vestigen.

Het beloningsbeleid: Statutair is vastgelegd dat de bestuurders geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten. Ze zijn verplicht daarvan schriftelijke bewijzen te overleggen.

Beleidsplan: Ons beleid is verwoord in het beleidsplan 2019-2022 van de Stichting Klik hier om het plan te openen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten (projecten, activiteiten fondsenwerving

Financiële verantwoording. klik hier

 

 

 

Reacties zijn gesloten.