Doelstelling

Het doel van de stichting is het zich inzetten voor een wettelijke en sociale verandering in de manier waarop dieren worden gezien en behandeld.

bevorderen bewustzijn over veganisme, alternatieven voor euthanasie van dieren, een betere recht positie voor de dieren, betere wetgeving, hogere straffen voor dierenmishandeling.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de oprichting van een veganistisch, tegen euthanasie van dieren, multi-species dierenasiel voor permanent verblijft van mishandelde, verwaarloosde en/of zwerfdieren.

We geven voorlichting over dierenrecht, veganisme, alternatief voor euthanasie van dieren, voorlichting over zorg van invalide of terminale dieren.

We brengen naar buitern het leed van het dier via reportages en campagnes, we creëren bewustzijn voor de rechten van het dier via vreedzame acties, de rechtsgang, petities en sociale media

We organiseren ook evenementen, activiteiten en-of bijeenkomsten, zowel nationaal als internationaal – al datgene te doen of te laten – verrichten wat naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is

Reacties zijn gesloten.