Nalaten Legaat

Nalaten aan Stichting La Paloma

Het maken van een testament en het opnemen van een solidariteits erfenis voor Stichting La Paloma betekent een onvergankelijke en ondersteunende stempel achterlaten die het leven van dieren zal veranderen.

Stichting Fundación Refugio La Paloma is een organisatie zonder winstoogmerk die haar werkzaamheden uitsluitend uitvoert op de economische bijdragen van haar simpatizantes en donateurs, bijdrage die word  beheert met de grootst mogelijke transparantie en in overeenstemming met de huidige wetgeving. Onze inzet is om van uw nalatenschap in solidariteit recht te doen in het voordeel van dieren en dierenrecht.

Manieren om solidair te zijn
Benoem Stichting La Paloma  als universele erfgenaam in geval van geen erfgenamen.
Benoem Stichting La Paloma als co-erfgenaam door een percentage van de verdeling van goederen toe te wijzen.
Leg een erfenis voor ten gunste van een specifiek project van Stichting La Paloma.
Om materiële goederen of materiële activa die deel uitmaken van uw erfgoed toe te wijzen aan Stichting La Paloma.
Stichting La Paloma  opnemen in uw levensverzekeringen.

Hoe maak je van Stichting La Paloma  je erfgenaam of  laat je hem een ​​erfenis na?
Een erfenis of erfenis nalaten is gemakkelijker dan u denkt. Het belangrijkste is om uw wensen te identificeren. Wie wilt u dat uw erfgenamen zijn en hoe uw vermogen te verdelen? Natuurlijk zijn we erg blij dat u overweegt om met Stichting la Paloma uw erfgoed wilt delen. U kunt dit op drie manieren doen.

Een vast bedrag
Met een erfenis laat u een vast bedrag of bepaalde activa over aan Stichting La Paloma. Het resterende deel van uw nalatenschap wordt verdeeld onder uw erfgenamen, zoals kinderen, familie of vrienden.

Als enige erfgenaam
Wilt u dat al uw erfgoed ten goede komt aan de bescherming van dieren en dierenrechten? Dan kun je Stichting La Paloma als de enige erfgenaam via een notaris noemen.

Als mede-erfgenaam
Je kunt ook een aantal erfgenamen in je testament noemen, waarvan Stichting Paloma er een van is. U beslist hoe u uw vermogen onder de erfgenamen wilt verdelen.

Zodra u hebt bepaald hoe u uw vermogen wilt verdelen, maakt u een afspraak met uw notaris van vertrouwen. Hij zal uw wil voorbereiden en hem dan voor u presenteren om te lezen. Ben u het eens met de inhoud? Dan kunt u uw testament ondertekenen op het kantoor van uw eigen notaris.

Als u Stichting La Paloma  in uw testament wilt opnemen, hebt u de volgende informatie nodig:

Volledige naam van de stichting “Stichting Fundación Refugio La Paloma
Gevestigd in: Den Haag Nederland
Met postadres Loosduinsekade 207, postcode 2571 BX, Den Haag
Ingeschreven in het handelsregister van de Haagse Kamer van Koophandel met nummer 74976192.
Belastingnummer NL860094753B01

Neem bij vragen contact met ons op. en we zullen u vertrouwelijk adviseren over hoe u uw testament kunt vervullen.

 

Reacties zijn gesloten.