Vacatures

Alle vacatures zij  op vrijwilligers basis en de candidaten  voor de functies moeten naleven de principes van de Stichting, veganisme en strick non euthanasie beleid, dus als u contact met ons opneent via onderstaande formulier gaan wij er van uit dat u vegan en tegen euthanasie van dieren bent

Affiniteit met dierenrechten is vereist

Bent u geintereseert om de functie van secretaris of penningsmeester in te vullen? geeft antwoord aan de volgende vragen!

Bent u woonachtig in Nederland en bereid op eigen kosten naar Den Haag te reizen als het nodig is?
Spreekt u Naast Nederlands vlooiend Engels en/of Spaans?
Bent u vegan en een tegenstander van euthanasie?
Heeft u voldoende affiniteit en persoonlijk aantoonbaar ervaring met het werkveld van de stichting?
Heeft u aanvullende expertise om in te brengen?
En laatste maar niet minder belangrijk: bent u werkelijk bereid tijd vrij te maken voor de bestuursfunctie als vrijwilliger?

Als u antwoord ja is voor alle vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via het formulier aan het eind van deze pagina

 Vacature Penningmeester (onbezoldigd)

Als Penningmeester ben je het financiële geweten van de Stichting. Jouw taken zijn:

De financiële administratie van de Stichting voeren
Opstellen van de begroting en jaarrekening van de Stichting
Opstellen van begrotingen voor deel-evenementen
Rapporteren van de financiële toestand tijdens vergaderingen
De financiële paragraaf van sponsoraanvragen verzorgen
Bijhouden van het kasboek
Verrichten van betalingen
Het bestuur op de hoogte houden van de financiële gezondheid van de stichting
Het financieel jaarverslag opstellen
De begroting opstellen

Vacature secretaris (onbezoldigd)

Als Secretaris ben je de verslaggever van de Stichting, je bezit goede schrijf en marketing vaardigheiden . Jouw taken zijn:

Brieven en (pers)berichten schrijven voor de stichting
De ingekomen stukken digitaliseren en archiveren
Ondersteunen opstellen jaarplannen
Leveren bijdrage aan fondsenwerving
Uitbreiden van netwerk gericht op fondsenwerving/sponsoring/
Notuleren vergaderingen en controle geplande afspraken

PROPOSITIE
Zowel de secretaris als de penningmeester is een nevenpositie binnen een maatschappelijk organisatie  op het gebied van dierenrechten en bevoorderen van veganisme
deze propositie is prima te combineren met een vaste baan, de activiteiten beslaan gemiddeld 1 tot 1,5 uur per week en ​het contact ​loopt ​voornamelijk via de e-mail

Reacties zijn gesloten.